OPĆI UVJETI PRODAJE, na snazi ​​od 11.12.2021

Premisa

Ove informacije su dostupne za web mjesto "https://www.gemimarket.it" (mjesto) u vlasništvu Gemi Elettronica Srl, sa sjedištem u Viale Monza 347 Milano MI 20126 IT, Gospodarska komora MI - 2114222, s P PDV br. IT01765660764, temeljni kapital od 80.000,00 € u potpunosti uplaćen (Prodavač).

Članak 1. Područje primjene

1.1 Svaka prodaja na Stranici predstavlja ugovor na daljinu uređen Poglavljem I, Naslovom III (Članci 45 i sljedeći) Zakonske uredbe od 6. rujna 2005., br. 206 (Kodeks potrošača) i Zakonskim dekretom od 9. travnja 2003., br. 70, koji sadrži regulaciju elektroničke trgovine.

1.2 Opći uvjeti prodaje primjenjuju se na sve prodaje koje Prodavatelj izvrši na Stranici. Navedene uvjete treba shvatiti kao radne dane, dakle isključujući subote, nedjelje i državne praznike.

1.3 Opći uvjeti prodaje mogu se izmijeniti u bilo kojem trenutku. Sve promjene i/ili novi uvjeti stupaju na snagu od trenutka njihove objave na Stranici. Stoga vas pozivamo da redovito pristupate Stranici i prije kupnje pregledate najnoviju verziju Općih uvjeta prodaje.

1.4 Primjenjivi Opći uvjeti prodaje su oni koji su na snazi ​​na datum slanja narudžbenice.

1.5 Ovi Opći uvjeti prodaje ne reguliraju prodaju proizvoda i/ili usluga od strane stranaka osim Prodavatelja koji mogu biti prisutni na stranici putem poveznica, bannera ili drugih hipertekstualnih poveznica. Prije obavljanja komercijalnih poslova s ​​ovim subjektima potrebno je provjeriti njihove prodajne uvjete. Prodavatelj nije odgovoran za pružanje usluga i/ili za prodaju proizvoda od strane takvih strana. Na web stranicama dostupnim putem ovih poveznica Prodavatelj ne provodi nikakve provjere i/ili nadzor. Prodavatelj stoga nije odgovoran za sadržaj ovih stranica niti za bilo kakve pogreške i/ili propuste i/ili kršenja zakona na njima.

1.6 Dužni ste pažljivo pročitati ove Opće uvjete prodaje kao i sve ostale informacije koje Prodavatelj daje na Stranici, uključujući i tijekom postupka kupnje.

1.7 Prosljeđivanje narudžbenice predstavlja prihvaćanje ovih Općih uvjeta prodaje.

Članak 2. Kupnja na stranici

2.1 Kupnja na stranici

može se održati nakon registracije na stranici

dopušteno je i korisnicima koji igraju ulogu potrošača i korisnicima koji igraju ulogu profesionalaca. Sukladno čl. 3, I zarez, let. a) Potrošačkog kodeksa, podsjećamo da je potrošač fizička osoba koja djeluje u svrhe nevezane uz bilo koju poduzetničku, trgovačku, profesionalnu ili obrtničku djelatnost; dok je temeljem čl. 3. stavak I. let. c) Potrošačkog kodeksa, fizička ili pravna osoba koja djeluje u obavljanju svoje poslovne, trgovačke, obrtničke ili profesionalne djelatnosti ili posrednik, ima kvalitetu struč.

2.2 U slučaju narudžbi, koje dolaze od bilo koga, a koje su nepravilne u odnosu na količinu i/ili učestalost kupnje, Prodavatelj zadržava pravo poduzeti sve potrebne radnje kako bi zaustavio nepravilnosti.

2.3 Prodavatelj zadržava pravo odbiti ili otkazati narudžbe koje dolaze od:

od strane korisnika s kojim je Prodavatelj u tijeku sudski spor

od strane korisnika koji je već ranije prekršio Opće uvjete prodaje

od strane korisnika koji je dao lažne, nepotpune ili u svakom slučaju netočne identifikacijske podatke ili koji nije promptno poslao prodavatelju tražene dokumente ili je poslao nevaljane dokumente

Članak 3. Registracija na stranici

3.1 Za registraciju na Stranici, morate ispuniti odgovarajući obrazac, unoseći sljedeće podatke:

ime

prezime

e-mail

adrese stanovanja

telefon

fiskalni kod.

3.2 Obvezujete se da ćete odmah obavijestiti Prodavatelja u slučaju da posumnjate ili postanete svjesni nepravilnog korištenja ili neopravdanog otkrivanja vaših vjerodajnica za prijavu na Stranicu.

3.3 Korisnik registriran na Stranici jamči da su osobni podaci koje je dao potpuni i istiniti te se obvezuje zaštititi Prodavatelja od bilo kakve štete, obveze naknade štete i/ili sankcija koje proizlaze iz i/ili na bilo koji način povezane s kršenjem . od strane korisnika pravila o registraciji na Stranici ili o čuvanju registracijskih vjerodajnica i/ili pružanju lažnih, nepotpunih ili na drugi način netočnih osobnih podataka, ne dovodeći u pitanje pravo Prodavatelja da onemogući korisnički račun.

Članak 4. Informacije u svrhu sklapanja ugovora

4.1 U skladu sa Zakonodavnim dekretom od 9. travnja 2003., br. 70 koji sadrži odredbe o elektroničkoj trgovini, Prodavatelj Vas obavještava da:

za sklapanje kupoprodajnog ugovora na Stranici, morate ispuniti obrazac narudžbe u elektroničkom obliku i poslati ga Prodavatelju, elektroničkim putem, slijedeći upute koje će se povremeno pojavljivati ​​na Stranici

ugovor je sklopljen kada narudžbenica stigne na poslužitelj Prodavatelja

Nakon zaprimanja narudžbenice, Prodavatelj će Vam na navedenu e-mail adresu poslati potvrdu narudžbe koja sadrži:

podatke koji se odnose na karakteristike kupnje

naznaku cijene

naznaku korištenog načina plaćanja

naznaku troškova dostave

naznaku troškova dostave i eventualnih dodatnih troškova.

Članak 5. Dostupnost proizvoda

5.1 Broj proizvoda koji se nude na stranici ograničen je. Stoga se može dogoditi, također i zbog mogućnosti da više korisnika kupi isti Proizvod u isto vrijeme, da naručeni Proizvod više nije dostupan nakon prijenosa narudžbenice.

5.2 Stranica sadrži informacije koje se odnose na dostupnost svakog proizvoda.

5.3 Bit ćete obaviješteni u slučaju nedostupnosti naručenog Proizvoda. U tom slučaju imate pravo na raskid kupoprodajnog ugovora prema iu svrhu odredaba čl. 61. IV. i V. st. Zakona o zaštiti potrošača.

5.4 Alternativno, možete prihvatiti:

ako je moguće obnavljanje zaliha, produljenje rokova isporuke, koje nudi Prodavatelj, uz naznaku novog roka isporuke

ako obnavljanje zaliha nije moguće, Prodavatelj će osigurati drugi proizvod, jednake ili veće vrijednosti, nakon plaćanja, u potonjem slučaju, razlike, te nakon izričitog prihvaćanja od strane korisnika

Prodavatelj će ponuditi vaučer za popust koji se može potrošiti na kupnju na Stranici. Iznos vaučera za popust, rok unutar kojeg se može iskoristiti i sva ograničenja prodavatelj će povremeno priopćiti.

5.5 Ako se traži povrat novca za iznos plaćen za kupnju proizvoda za koje se kasnije pokazalo da nisu dostupni, Prodavatelj će izvršiti povrat u roku od najviše 10 dana.

5.6 U slučaju da iskoristite pravo na raskid ugovora prema čl. 61. IV. i V. st. Zakona o potrošačima, ugovor se raskida; u slučaju da je plaćanje ukupnog iznosa duga, koji se sastoji od cijene proizvoda, troškova dostave, ako je primjenjivo, i bilo kojeg drugog dodatnog troška, ​​koji proizlazi iz narudžbe (ukupni iznos duga), već izvršeno, Prodavatelj će nadoknaditi ukupni dugovani iznos u skladu s odredbama članka "Načini plaćanja" u nastavku.

Članak 6. Informativni list

6.1 Svaki proizvod prati stranica s informacijama koja prikazuje njegove glavne karakteristike (Informacijski list). Slike i opisi na stranici reproduciraju karakteristike proizvoda što je vjernije moguće. Međutim, boje proizvoda mogu se razlikovati od stvarnih zbog postavki računalnih sustava ili računala koja koristite za njihov prikaz. Nadalje, slike proizvoda u informativnom listu mogu se razlikovati u veličini ili u odnosu na bilo koji dodatni proizvod. Ove slike stoga moraju biti indikativne i s dopuštenim odstupanjima uporabe.

Članak 7. Cijene

7.1 Sve cijene proizvoda objavljene na stranici uključuju porez na dodanu vrijednost.

7.2 Prodavatelj pridržava pravo promijeniti cijenu proizvoda u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave, s tim da se podrazumijeva da će cijena koja vam se naplaćuje biti ona navedena na stranici u trenutku slanja narudžbe i da će sve varijacije (povećanje ili opadanje) nakon prijenosa istih.

7.3 Troškovi dostave, ako postoje, izričito su i odvojeno naznačeni u obrascu za narudžbu, prije nego što korisnik nastavi s prijenosom.

Članak 8. Narudžbenice

8.1 Prodavatelj će otpremiti proizvode tek nakon primitka potvrde o autorizaciji plaćanja ili nakon što se uplati ukupni dugovani iznos. Vlasništvo nad proizvodima bit će preneseno na vas u trenutku otpreme, što se podrazumijeva kao trenutak isporuke proizvoda prijevozniku. Rizik od gubitka ili oštećenja proizvoda, iz razloga koji se ne mogu pripisati Prodavatelju, s druge strane, bit će prenesen na vas kada vi ili treća strana koju ste odredili, a nije prijevoznik, materijalno dođete u posjed Proizvodi.

Usluga koju ste odabrali bit će izvršena tek nakon uplate ukupnog dugovanog iznosa. Prodavatelj zadržava pravo ne pružanja usluge ako se nakon predaje vaše narudžbenice utvrdi da niste podmirili cijeli ili dio ukupnog dugovanog iznosa.

8.2 Kupoprodajni ugovor je uvjetovan neplaćanjem ukupnog dugovanog iznosa. Osim ako nije drugačije pismeno dogovoreno s vama, narudžba će posljedično biti otkazana.

8.3 Za slanje narudžbenice potrebno je pročitati i prihvatiti ove Opće uvjete prodaje odabirom odgovarajuće kućice na stranicama postupka kupnje. Neprihvaćanje ovih Općih uvjeta prodaje onemogućit će kupnju na Stranici.

Članak 9. Načini plaćanja

9.1 Na stranici su dopušteni sljedeći načini plaćanja:

Kartica za plaćanje

PayPal

Plaćanje pouzećem

Bankovni transfer.

9.2 Prodavatelj prihvaća kreditne kartice krugova:

VISA

MasterCard (Cirrus Maestro)

PostePay

American Express

Naplata će se izvršiti tek nakon (i) provjere podataka o vašoj platnoj kartici korištenoj za plaćanje i (ii) tvrtka koja izdaje platnu karticu koju ste upotrijebili izda autorizaciju za naplatu.

Naplata će se izvršiti tek nakon (i) provjere podataka o vašoj platnoj kartici korištenoj za plaćanje i (ii) tvrtka koja izdaje platnu karticu koju ste upotrijebili izda autorizaciju za naplatu.

U primjeni Direktive 2015/2366 / (EU) o platnim uslugama na unutarnjem tržištu (PSD2), korisnik je obaviješten da se od njega može tražiti da dovrši postupak kupnje zadovoljavanjem kriterija autentifikacije koje zahtijeva institucija za platni promet zadužena za upravljanje transakcija plaćanja putem interneta. Kriteriji provjere autentičnosti odnose se na identitet korisnika (kako bi se zadovoljio ovaj kriterij korisnik mora biti registriran na Stranici tijekom operacije kupnje) i na kontekstualno poznavanje autentifikacijskog koda koji prenosi institucija za plaćanje (Strong Customer Authentication). Neispunjavanje gore opisanog postupka može značiti nemogućnost finalizacije kupnje na Stranici.

Povjerljivi podaci platne kartice (broj kartice, nositelj, datum isteka, sigurnosni kod) šifriraju se i prenose izravno upravitelju plaćanja bez prolaska kroz poslužitelje koje koristi Prodavatelj. Prodavatelj stoga nikada nema pristup i ne pohranjuje, čak i ako odlučite pohraniti takve podatke na stranici, detalje vaše platne kartice kojom ste platili Proizvode.

Naplata će se izvršiti u trenutku prijenosa narudžbe.

9.3 Na Stranici je također moguće kupovati korištenjem PayPal rješenja za plaćanje. Ako odaberete PayPal kao sredstvo plaćanja, bit ćete preusmjereni na web stranicu www.paypal.it gdje ćete izvršiti plaćanje u skladu s postupkom koji je osigurao i regulira PayPal te odredbama i uvjetima ugovora sklopljenog između korisnika i PayPal. Podatke unesene na PayPal stranici isti će izravno obrađivati ​​i neće se prenositi niti dijeliti s Prodavateljem. Prodavatelj stoga ne može znati i ni na koji način ne pohranjuje podatke platne kartice povezane s vašim PayPal računom niti podatke bilo kojeg drugog instrumenta plaćanja povezanog s tim računom.

U slučaju plaćanja putem PayPal-a, PayPal će naplatiti ukupni dugovani iznos u isto vrijeme kada se sklopi ugovor putem Stranice. U slučaju raskida kupoprodajnog ugovora i u bilo kojem drugom slučaju povrata, za bilo koji razloga, iznos povrata koji vam duguje bit će doznačen na vaš PayPal račun. Vrijeme kreditiranja na instrumentu plaćanja povezanom s ovim računom ovisi isključivo o PayPalu i bankovnom sustavu. Nakon što je narudžba za kredit postavljena u korist ovog računa, Prodavatelj se ne može smatrati odgovornim za bilo kakva kašnjenja ili propuste u kreditiranju iznosa povrata, za osporavanje kojeg morate izravno kontaktirati PayPal. Bilo koja vrsta povrata koja se izvrši u skladu s ovim Općim uvjetima prodaje bit će doznačena na vaš PayPal račun.

9.4 Ako namjeravate odabrati plaćanje pouzećem kao sredstvo plaćanja, obavještavamo vas da će se na cjelokupnu pošiljku primijeniti dodatni trošak od 5,90 € ili različiti iznos koji se s vremena na vrijeme navodi na Stranici. plaćanje pouzećem, u trenutku isporuke proizvoda potrebno je imati iznos naveden u narudžbenici u gotovini (budući da kurir nije ovlašten primati čekove i ne može dati novac u zamjenu): u suprotnom, kupoprodajni ugovor će smatrati raskinutim po zakonu u skladu sa i za potrebe čl. 1456 Talijanskog građanskog zakonika O raskidu ugovora i posljedičnom otkazu narudžbe bit ćete obaviješteni. Svaki povrat koji treba izvršiti u skladu s ovim Općim uvjetima prodaje bit će organiziran bankovnim prijenosom na bankovne podatke koje ste priopćili.

9.5 U slučaju da odaberete bankovni prijenos kao način plaćanja, Prodavatelj će Vas nakon zaprimanja narudžbe putem e-pošte obavijestiti o bankovnim podacima i roku za izvršenje prijenosa. E-mail može sadržavati zahtjev za slanje e-poštom potvrde o bankovnom prijenosu ili potvrde o prijenosu.

U slučaju plaćanja bankovnom doznakom, rokovi isporuke Proizvoda navedeni u Listu proizvoda i/ili na stranici počet će od datuma primitka doznake od strane Prodavatelja, a ne od datuma prijenosa narudžbe, kao što je slučaj kada odaberete druge načine plaćanja.

Osim ako nije drugačije dogovoreno, Usluge će biti pružene tek nakon primitka ukupnog dugovanog iznosa bankovnim prijenosom.

Molimo vas da u svrhu prijenosa navedete sljedeće podatke:

referentni broj narudžbe

datum narudžbe.

Od slanja narudžbe morate dogovoriti plaćanje u roku od 7 radnih dana. U suprotnom, Prodavatelj zadržava pravo otkazivanja narudžbe unutar sljedeća 3 radna dana.

Članak 10. Isporuka proizvoda

10.1 Ne postoje ograničenja isporuke, osim u slučajevima navedenim na stranici i/ili u opisu proizvoda.

10.2 Dostava podliježe naknadi za narudžbe manje ili jednake 99,00 €; za veće iznose dostava je besplatna.

10.3 Od datuma slanja narudžbe, proizvodi će biti isporučeni u roku od 3 dana i, u svakom slučaju, u roku od trideset dana od datuma sklapanja ugovora.

10.4 Na vama je da provjerite uvjete isporučenog proizvoda. Ne dovodeći u pitanje činjenicu da se rizik od gubitka ili oštećenja Proizvoda, iz razloga koji se ne mogu pripisati Prodavatelju, prenosi kada vi ili treća strana koju ste odredili, a nije prijevoznik, materijalno dođete u posjed Proizvoda, Prodavatelj preporuča da provjerite broj primljenih proizvoda i da je pakiranje netaknuto, da nije oštećeno, niti mokro ili na drugi način promijenjeno, čak ni u materijalima za zatvaranje te vas pozivamo da, u vašem interesu, naznačite sve anomalije na transportnom dokumentu prijevoznik, prihvaća paket s rezervom . U slučaju da paket ima evidentne znakove diranja ili izmjene, poželjno je odmah obavijestiti Prodavatelja. U svakom slučaju, primjena pravila o pravu na povlačenje (ako postoje za proizvod) i zakonsko jamstvo sukladnosti ostaju na snazi.

Članak 11. Pravo na povlačenje

11.1 Ako ste potrošač, imate pravo odustati od kupoprodajnog ugovora za Proizvod bez navođenja razloga i bez snošenja troškova osim onih navedenih u ovom članku u roku od četrnaest kalendarskih dana (Razdoblje za povlačenje). Razdoblje povlačenja istječe nakon 14 dana:

do. u slučaju narudžbe koja se odnosi na jedan proizvod, od dana kada vi ili treća strana, osim prijevoznika i koju ste vi odredili, steknete fizički posjed nad proizvodima;

b. u slučaju višestruke narudžbe s odvojenim isporukama, od dana kada vi ili treća strana, osim prijevoznika i koju ste vi odredili, steknete fizički posjed posljednjeg proizvoda; ili

c. u slučaju narudžbe koja se odnosi na isporuku proizvoda koji se sastoji od više serija ili komada, od dana kada vi ili treća strana, osim prijevoznika i koju ste odredili, stječe fizički posjed posljednje serije ili komada.

11.2 Da biste ostvarili pravo na povlačenje, morate obavijestiti Prodavatelja, prije isteka Razdoblja za povlačenje, o svojoj odluci o povlačenju.

11.3 Iskoristili ste svoje pravo na povlačenje unutar Razdoblja za povlačenje ako ste poruku koja se odnosi na ostvarivanje prava na povlačenje poslali prije isteka Razdoblja za povlačenje. Ova komunikacija mora biti poslana na sljedeći način:

E-pošta: ordinigemi@gmail.com

Treba napomenuti da budući da je teret dokazivanja koji se odnosi na ostvarivanje prava na povlačenje prije isteka Razdoblja za povlačenje na vama, u vašem je interesu koristiti trajni medij kada priopćavate svoje povlačenje Prodavatelju.

11.4 U slučaju ostvarivanja prava na odustajanje, korištenjem prijevoznika po vašem izboru i o vlastitom trošku, bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od 14 kalendarskih dana od datuma kada ste prodavatelju priopćili svoju odluku o odustajanju. (Rok za povrat). Rok za povrat ispoštovan je ako proizvode pošaljete natrag prije isteka roka od četrnaest dana. Proizvod, propisno zaštićen i zapakiran te po mogućnosti u originalnom pakiranju (originalno pakiranje je uvijek potrebno ako su na njemu otisnuti serijski brojevi proizvoda), potrebno je vratiti na sljedeću adresu:

Gemi elektronika

Contrada Piano Mulino, Lot A1 85034, Francavilla sul Sinni (PZ)

11.5 Izravni troškovi povrata proizvoda padaju na vaš trošak kao i odgovornost za transport istih.

11.6 Ako se povučete iz ugovora, prodavatelj će vam nadoknaditi ukupni dugovani iznos, uključujući troškove dostave, ako je primjenjivo, bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju najkasnije 14 kalendarskih dana od dana kada je prodavatelj obaviješten o vašoj odluci odstupiti od ugovora. Povrat će se izvršiti korištenjem istog instrumenta plaćanja korištenog za početnu transakciju. U slučaju da ste vratili proizvode putem prijevoznika po vašem izboru i o vlastitom trošku, Prodavatelj može obustaviti povrat do primitka Proizvoda ili dok ne dokažete da ste vratili Proizvode, ovisno o tome što je ranije.

11.7 Vi ste isključivo odgovorni za smanjenje vrijednosti robe koje proizlazi iz rukovanja proizvodom osim onog potrebnog za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja proizvoda. Proizvod se u svakom slučaju mora čuvati, rukovati i pregledavati s uobičajenom revnošću i vratiti netaknut, kompletan u svim svojim dijelovima, potpuno funkcionalan, popraćen svim dodacima i brošurama, s identifikacijskim oznakama, naljepnicama i jednokratnim pečatom, ako postoji. , još uvijek pričvršćen na proizvod i netaknut i nedvaran, kao i savršeno prikladan za namjeravanu upotrebu i bez znakova istrošenosti ili prljavštine. Nadalje, povlačenje se odnosi na proizvod u cijelosti. Stoga se ne može ostvariti u odnosu na dijelove i/ili dodatke Proizvoda.

11.8 U slučaju da je proizvod za koji je izvršeno povlačenje pretrpio smanjenje vrijednosti kao rezultat rukovanja robom osim onog potrebnog za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja proizvoda, Prodavatelj zadržava pravo odbitka od iznosa naknade iznos jednak tom smanjenju vrijednosti. Prodavatelj će ga obavijestiti o okolnosti i posljedičnom smanjenom iznosu povrata po primitku Proizvoda, dajući, u slučaju da je povrat već plaćen, bankovne podatke za uplatu iznosa koji korisnik duguje zbog smanjenja u vrijednosti Proizvoda.

11.9 U slučaju da povlačenje nije izvršeno u skladu s odredbama primjenjivog zakonodavstva, to neće rezultirati raskidom ugovora i, posljedično, neće dati pravo na povrat novca. Prodavatelj će o primitku proizvoda obavijestiti korisnika, odbijajući zahtjev za povlačenje. Proizvod će ostati kod Prodavatelja na raspolaganju za preuzimanje, koje se mora odvijati na Vaš trošak i pod Vašom odgovornošću.

11.10 U slučaju djelomičnog odustajanja od višestrukih narudžbi, iznos troškova dostave koji treba nadoknaditi u vašu korist bit će kvantificiran proporcionalno vrijednosti proizvoda koji je predmet povlačenja. Stoga, ako ste, na primjer, predali ukupnu narudžbu od 200,00 eura, koja uključuje dva proizvoda, prvi vrijedan 50,00 eura, a drugi vrijedan 150,00 eura, i vratite proizvod u vrijednosti od 150,00 eura, dobit ćete povrat za iznos jednak 75% nastalih troškova dostave. U svakom slučaju, iznos troškova dostave koji se vraća nikada neće premašiti stvarno plaćeni iznos.

Članak 12. Pravno jamstvo

Svi proizvodi koji se prodaju na stranici pokriveni su pravnim jamstvom o sukladnosti koje je predviđeno člancima. 128-135 Zakona o potrošačima (Zakonsko jamstvo).

Na koga se odnosi

Pravno jamstvo rezervirano je za potrošače. Stoga se odnosi samo na korisnike koji su obavili kupnju na Stranici u svrhe koje nisu povezane s bilo kojom poduzetničkom, trgovačkom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnošću.

Kada se primjenjuje

Prodavatelj je odgovoran potrošaču za bilo kakvu nesukladnost proizvoda koja se pojavi unutar dvije godine od takve isporuke. Neusklađenost se mora prijaviti prodavatelju, pod kaznenom kaznom gubitka jamstva, u roku od dva mjeseca od datuma kada je otkrivena.

Osim ako se ne dokaže drugačije, pretpostavlja se da je nedostatak sukladnosti koji se pojavi unutar šest mjeseci od isporuke proizvoda već postojao na taj datum, osim ako ova hipoteza nije u skladu s prirodom proizvoda ili s prirodom nedostatka sukladnosti. Počevši od sedmog mjeseca nakon isporuke proizvoda, kupac će umjesto toga biti dužan dokazati da je nesukladnost već postojala u trenutku isporuke istog.

Kako bi iskoristio Pravno jamstvo, potrošač stoga prvo mora pružiti dokaz o datumu kupnje i isporuke robe. Stoga, za potrebe ovog dokaza, potrošač treba čuvati račun o kupnji ili bilo koji drugi dokument kojim se može potvrditi datum kupnje (primjerice izvadak platne kartice) i datum isporuke.

U slučaju raskida ugovora, Prodavatelj će potrošaču vratiti cjelokupni plaćeni iznos koji se sastoji od nabavne cijene Proizvoda, troškova dostave i svih ostalih dodatnih troškova. U slučaju sniženja cijene, Prodavatelj će izvršiti povrat iznosa sniženja, prethodno dogovorenog s potrošačem. Iznos povrata ili smanjenja bit će uračunat u sredstvo ili rješenje plaćanja koje je potrošač upotrijebio za kupnju.

Prodavatelj nije odgovoran u slučaju štete, bilo koje prirode, koja proizlazi iz nepropisne uporabe Proizvoda i/ili ne u skladu s uputama proizvođača kao i u slučaju štete koja proizlazi iz nepredviđenih okolnosti ili Viša sila.

Ukoliko ste kupnju obavili kao "profesionalac" sukladno odredbama Pravilnika o zaštiti potrošača, prethodni stavci ovog članka ne vrijede. Zakonsko jamstvo predviđeno čl. 1490 Talijanskog građanskog zakonika

Članak 13. Konvencionalno jamstvo proizvođača

13.1 Proizvodi koji se prodaju na Stranici mogu, ovisno o njihovoj prirodi, biti pokriveni konvencionalnim jamstvom koje izdaje proizvođač (Konvencionalno jamstvo). Ovo jamstvo možete primijeniti samo protiv proizvođača. Trajanje, proširenje, čak i teritorijalno, uvjeti i načini korištenja, vrste pokrivenih oštećenja/kvarova i sva ograničenja konvencionalnog jamstva ovise o pojedinačnom proizvođaču. Konvencionalno jamstvo je po prirodi dobrovoljno i ne zamjenjuje, ograničava, dovodi u pitanje niti isključuje zakonsko jamstvo.

Članak 14. Mjerodavno pravo i nadležni sud; izvansudsko rješavanje sporova - alternativno rješavanje sporova / online rješavanje sporova

14.1 Kupoprodajni ugovori sklopljeni putem Stranice regulirani su talijanskim zakonom. Ovo ne dovodi u pitanje primjenu bilo kakvih povoljnijih i obveznih odredbi predviđenih zakonom zemlje u kojoj imaju uobičajeno boravište na korisnike potrošače koji nemaju uobičajeno boravište u Italiji.

14.2 Imajte na umu da je u slučaju korisnika potrošača, sud mjesta u kojem korisnik boravi ili je odabrao prebivalište nadležan za sve sporove koji se odnose na primjenu, izvršenje i tumačenje ovog dokumenta. U slučaju profesionalnog korisnika, za sve sporove u vezi s primjenom, izvršenjem i tumačenjem ovog dokumenta, nadležan je sud u kojem se Prodavatelj nalazi u skladu s odredbama članka 1. gore.

14.3 Sukladno čl. 141-sexies st. 3. Kodeksa o potrošačima, Prodavatelj obavještava korisnika koji ima status potrošača prema čl. 3. st. 1. t. a) Potrošačkog kodeksa, koji će, u slučaju da je podnio prigovor izravno Prodavatelju, zbog čega nije bilo moguće riješiti tako nastali spor, Prodavatelj dati podatke o tijelu ili tijelima. alternativnog rješavanja sporova za izvansudsko rješavanje sporova koji se odnose na obveze koje proizlaze iz ugovora sklopljenog na temelju ovih Općih uvjeta prodaje (tijela ADR-a, kako je navedeno u člancima 141-bis i sljedećim Zakonika o zaštiti potrošača), navodeći namjerava li koristiti ili ne takva tijela za rješavanje samog spora.

14.4 Prodavatelj također obavještava korisnika koji ima status potrošača prema čl. 3. st. 1. slov. a) Potrošačkog zakonika da je uspostavljena europska platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (tzv. ODR platforma). ODR platforma se može vidjeti na sljedećoj adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr/; Putem ODR platforme potrošač će moći pregledati popis ADR tijela, pronaći poveznicu na web stranicu svakog od njih i pokrenuti online postupak rješavanja spora u kojem je uključen.

14.5 Pravo potrošača korisnika na upućivanje spora proizašlog iz ovih Općih uvjeta prodaje ni u kojem slučaju ne dovodi u pitanje, neovisno o ishodu postupka izvansudskog rješavanja sporova koji se odnose na odnose s potrošačima putem pribjegavanja postupcima. u dijelu V., naslovu II-bis Potrošačkog kodeksa.

14.6 Korisnik koji ima prebivalište u državi članici Europske unije osim Italije, također može pristupiti, za bilo koji spor koji se odnosi na primjenu, izvršenje i tumačenje ovih Općih uvjeta prodaje, europskom postupku uspostavljenom za sporove skromnog entiteta, Uredbom (EZ) br. 861/2007 Vijeća od 11. srpnja 2007., pod uvjetom da vrijednost spora ne prelazi, isključujući kamate, prava i troškove, 2.000,00 €. Tekst Uredbe dostupan je na web stranici www.eur-lex.europa.eu.

Članak 15. Služba za korisnike i reklamacije

Moguće je zatražiti informacije, poslati komunikaciju, zatražiti pomoć ili podnijeti prigovor kontaktiranjem Prodavatelja na sljedeće načine:

e-poštom, na sljedeću adresu: ordinigemi@gmail.com

putem telefona na broj: +39 02 87165556.

Prodavatelj će na prigovore odgovoriti u roku od 3 dana od primitka istih.